KLACHTENREGELING

 

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het best doen met de tandarts die u behandeld heeft. Vaak leidt dit tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Tandheelkundig Centrum Udenhout volgt de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl